7 výhod skupinového hubnutí

autor: STOB

STOB a skupinové kurzy zdravého hubnutí patří neodmyslitelně k sobě. Ptáte se, proč je tak efektivní hubnout ve skupině?

1. Nejste na hubnutí sami

Nikde nenajdete více pochopení než mezi dalšími hubnoucími. Až uslyšíte příběhy ostatních, uleví se vám, protože zjistíte, že nejste ta jediná divná či divný, co má s hubnutím potíže. 

2. Intenzivní motivace

Každý týden se vážíte a odevzdáváte své jídelníčky lektorovi, což umocňuje vaši motivaci a snahu zhubnout. Jinými slovy, dohled lektora i ostatních hubnoucích vás posílí a tu čokoládu si po večeři prostě nedáte.

3. Kruh plný inspirace 

Ve skupině si vyměňujete své recepty, a to nejen ty na vaření, ale i na to, jak řešit složité situace. Vzájemná inspirace usnadní vaši cestu do cíle.

4. Odborný dohled 

Odborný dohled vyškoleného lektora zaručí, že zbytečně nepodlehnete radám a dietám, které pro vás nejsou vhodné. Společnost STOB sdružuje lékaře, obezitology, psychology, nutriční terapeuty a další odborníky. K hubnutí nejsou využívány žádné zázraky ani doplňky!

5. Humor

Drtivá většina účastníků si již prošla nejedním hubnoucím cyklem, a proto je téma hubnutí pro mnohé již skličující. Ve skupině se daří situaci odlehčit a bereme vše (nejen) kolem hubnutí s humorem.

6. Nová přátelství

V kurzu si můžete najít parťáka pro společné cvičení nebo i návštěvu divadla. Mnozí účastníci se scházejí i po skončení kurzů a nadále se podporují.

7. Komplexní metodika hubnutí

V kurzech se naučíte nejen správným nutričním a pohybovým dovednostem, ale budete se věnovat i své psychice, emocím, změnám návyků či tématu, jak si hmotnost udržet. Iva Málková vytvořila skutečně nadčasovou metodiku. Zatímco většina literatury se dlouhá léta zaměřovala pouze na kalorie a stravu, Iva vliv psychiky či mindful eatingvčlenila do své metodiky již před 30 lety. Teprve v posledních letech se hovoří o vlivu psychiky na hubnutí, my však už máme pořádný náskok a praxi…

Nejezte, když nemáte hlad

Problém obezity a nadváhy často nevyřešíte jenom tím, že si pečlivě nastudujete, kolik jíst, co jíst a jak často jíst. Úspěšnost vašeho snažení závisí také na tom, jak se vám daří odolávat úskalím a zátěžovým zkouškám běžného života.

 

Řešte problémy hlavou, a ne jídlem

Vaši schopnost dodržovat nově nastavený režim ovlivňuje zejména okolní všudypřítomné „obezitogenní“ prostředí se snadno dostupnými energeticky bohatými potravinami, navíc vizuálně i chuťově atraktivními, a s nízkými nároky na fyzickou aktivitu. Často bývá problémem také uspokojování tzv. „emočního hladu“, kdy se lidé pomocí jídla vyrovnávají s nejrůznějším zátěžovými situacemi.

Důležité je proto uvědomit si situace při nichž jíte, aniž byste skutečně pociťovali hlad. Nenechat se ovládat okolními vlivy. Řešit problémy hlavou, a ne jídlem. Občasné vybočení z plánu, když neodoláte lákavému pokušení, však není žádná tragédie, pokud se ovšem co nejdříve opět vrátíte k původnímu režimu.

Nemusíte být hned dokonalí

Není nutné být ihned stoprocentně dokonalý. Pro úspěšné dodržování nově nastaveného režimu je rozumné dávat si jen takové cíle, které je možné zvládnout a jejichž dodržování pro vás nebude nepřekonatelnou překážkou. Trénování nového návyku je dobré si rozdělit na dílčí kroky, které budete plnit postupně, až dospějete k vytouženému cíli.

Pokud se vám zdají vaše pokroky příliš pomalé, vždy si uvědomte, jak dlouho trvalo, než jste dospěli k vaší současné váze, její snižování tak pravděpodobně nemůže být záležitostí několika málo týdnů.

Požádejte o pomoc své nejbližší

Na snahy o redukci váhy a udržení váhových úbytků nemáte vliv jenom vy sami, ale také lidé ve vaše nejbližším okolí. Nezdráhejte se požádat je, ať vám usnadňují dodržování správných návyků a nenarušují jejich osvojování.  Ideální je, pokud se do nového režimu zapojí celá rodina. Důležitá je ale i psychická podpora nejbližších, kteří vás pochválí za vaše pokroky a pomohou vám v krizi.

V hlavní roli inzulin

Inzulin je důležitý hormon, který v našem těle řídí životně důležité procesy. Ukazuje se, že je to právě inzulin, jehož narušené fungování je nejen častým důsledkem obezity, ale hraje také významnou roli při jejím rozvoji a následných komplikacích.

Co je to inzulin

Inzulin je hormon, který vylučuje slinivka břišní. Je do krve vyplavován vždy, když sníme nějaké jídlo s obsahem sacharidů. Sacharidy se ve střevě rozloží až na jednoduchý cukr – glukózu, která se přes střevní stěnu dostává do krevního oběhu. Inzulin pak umožňuje přesun glukózy z krve do buněk, kde je glukóza spalována a buňky tak získávají energii. Inzulin však ovlivňuje nejen metabolismus sacharidů, ale také tuků a bílkovin.

 Inzulinová rezistence

Inzulinová rezistence je stav, při kterém buňky na inzulin správně nereagují, tkáně jsou tzv. rezistentní nebo necitlivé vůči inzulinu. Inzulin nefunguje, jak má, hladina glukózy v krvi po jídle zůstává vysoká. Slinivka se snaží tento stav překonat zvýšenou produkcí inzulinu. Vzniká hyperinzulinémie (vysoká hladina inzulinu v krvi), na kterou však buňky neodpovídají správným způsobem. Popsaný proces se vyvíjí dlouhodobě, u části pacientů s inzulinovou rezistencí se stav dále zhoršuje, až dospěje do cukrovky 2. typu. Slinivka může navíc postupně přestat zvládat nadměrnou produkci inzulinu a může dojít k poškození jejích buněk. To vede ke snížení produkce inzulinu, následné nízké množství inzulinu v krvi a současná necitlivost tkání k inzulinu způsobí prudký růst hladiny cukru v krvi.

Obezita příčinou i následkem inzulinové rezistence

Jednou z hlavních příčin inzulinové rezistence a jejích dalších negativních důsledků je právě obezita. Naopak obézní lidé se těžko zbavují tukových zásob právě kvůli přítomnosti inzulinové rezistence. Při vysoké hladině inzulinu v krvi totiž dochází k posílení jeho dalších účinků, mezi něž patří potlačené odbourávání tuků a podpora jejich ukládání nebo zvyšování krevního tlaku.

Jak zvýšit citlivost tkání na inzulin

Je to jednoduché, citlivost tkání na inzulin lze velmi účinně zvýšit změnou životního stylu, který zahrnuje zejména pravidelný pohyb, omezení konzumace sacharidů a jednoduchých cukrů a redukci nadměrné hmotnosti.

Obezita a metabolický syndrom

Obezita, tedy přesně nadměrné množství tukové tkáně v těle, rozhodně není pouze estetickým hendikepem, jak se může na první pohled zdát. Obezita s sebou přináší významná zdravotní rizika a její souvislost s mnoha chorobami již byla vědecky prokázána. Zásadní je zejména spojení se skupinou metabolických poruch, které odborníci shrnují pod společný název metabolický syndrom.

Dobrou zprávou je, že už 5% až 10% snížení hmotnosti obvykle znamená výrazné snížení těchto zdravotních rizik.

Co je to metabolický syndrom

Metabolický syndrom představuje souhrn některých nemocí a rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vedou k řadě chronických onemocnění. Obezita je považována za jednu z jeho základních složek. Abychom mohli hovořit o metabolickém syndromu, musí být přítomny alespoň 3 z celkových 5 složek metabolického syndromu, což jsou:

  • abdominální obezita (hromadění tuku v oblasti pasu): obvod pasu u žen větší než 88 cm, u mužů nad 102 cm
  • vysoký krevní tlak (vyšší než 130/85 mmHg)
  • zvýšená koncentrace tuků (triacylglycerolů) v krvi (více než 1,7 mmol/l)
  • snížená hladina HDL cholesterolu (příznivého cholesterolu) v krvi
  • zvýšená hladina glukózy v krvi na lačno (nad 5,6 mmol/l)

 Důsledky metabolického syndromu

Pro všechny výše uvedené složky metabolického syndromu platí, že přítomnost jedné z nich zvyšuje riziko toho, že se během pár let objeví další ze seznamu.

Za prvotní příčinu metabolického syndromu se dnes pokládá tzv. inzulinová rezistence (necitlivost tkání k účinkům inzulinu), která způsobuje zvýšení hladiny glukózy v krvi na lačno a může postupně vést až ke vzniku diabetu 2. typu.

Vysoký tlakdiabetes 2. typu a vysoké hladiny krevních tuků pak urychlují proces tzv. aterosklerózy, tedy ukládání látek tukové povahy na stěnách cév. Následně dochází k zužování a poškozování velkých i malých tepen, což může vyvolat poškození prakticky všech orgánů. Typickým důsledkem aterosklerózy je infarkt myokardu a cévní mozková příhoda.

Nabízím kurz o výživě, ne jídelníčky na míru

Naše uspěchaná doba se dotýká i poradenství v oblasti výživy. Ideálním produktem se zdá být tzv. jídelníček na míru sestavený přesně podle vaší váhy, věku, zdravotního stavu či pohybové aktivity. Případný zájemce o změnu životního stylu dostane přesný seznam doporučených jídel s rozepsaným množstvím jednotlivý potravin, jejich přesnou kalorickou hodnotou a poměrem jednotlivých živin. Vypadá to snadně, prostě jenom budete dodržovat nějaký předem daný plán.

 

Změna životního stylu je program na celý život

Chápu, že pro mnoho lidí může být představa, že se pár týdnů nebo měsíců budou držet přesně daného jídelníčku, nad kterým nemusí příliš přemýšlet, docela lákavá. Podle mě, a zkušenosti klientů z mé poradny mi dávají za pravdu, je to ale trochu málo pro opravdu perspektivní změnu, která vede k trvalému úbytku váhy.  Změna životního stylu prostě není plán na týden, na měsíc ani na rok, je to vlastně program na celý život.  To, co se naučíte od opravdu kvalifikovaného nutričního poradce, by vám mělo pomoci orientovat se ve výživě po zbytek života.

Aktivní přístup zvyšuje šance na dodržování nového režimu i do budoucna

Cesta, kterou nabízím já, je možná zpočátku složitější, ale v konečném důsledku nepochybně efektivnější. Moje konzultace jsou spíše takovým minikurzem o výživě člověka. Snažím se klientům vysvětlit, jak se jednotlivé živiny v těle chovají a co je hlavním důvodem jejich problémů s váhou. Radím jim, jaké potraviny si zvolit a jak je kombinovat tak, aby shazování kil bylo účinné. Pomáhám jim orientovat se v široké nabídce potravin na trhu, aby dokázali rozeznat ty, které jsou vhodné pro udržení zdravé váhy, a ty, kterým je lepší se vyhýbat a hlavně proč. Pokud si totiž tvoříte svůj jídelníček sami a podle vlastních preferencí, musíte se nad jeho skladbou zamyslet a aktivně se zajímat o složení potravin. A to je také základní předpoklad pro to, abyste dokázali dodržovat nastavený režim i do budoucna.