Hubněte i hlavou

Hubněte i hlavou

Problém obezity a nadváhy často nevyřešíme jenom tím, že víme co jíst, jak často jíst a kolik toho sníst. Naše schopnost dodržovat nově nastavený režim musí v běžném životě odolávat mnoha zátěžovým zkouškám. K „jídlu navíc“, které už neslouží k zahnání hladu, nás svádí mnoho lákavých podnětů, s nimiž si často neumíme poradit.

Ovlivňuje nás okolní toxické prostředí, podléháme atraktivním potravinám v obchodech, velkým porcím v restauracích, bohaté nabídce na společenských rautech nebo stravování „all inclusive“ na dovolené. Často uspokojujeme také tzv. „emoční hlad“, kdy se pomocí jídla vyrovnáváme s nejrůznějšími negativními emocemi, jako je např. stres, nuda nebo smutek. Dodržování nových návyků nám také mohou znesnadňovat automatické negativní myšlenky, které nás napadají v souvislosti s hubnutím, např. „Nehubnu dost rychle, má to vůbec cenu?“ nebo „Porušila jsem dietu, nemám pevnou vůli.“

Problém obezity a nadváhy se proto snažím pojímat komplexně a při práci s klienty využívám také metodiku společnosti STOB, která vychází z kognitivně-behaviorální terapie. Jedná se o psychoterapeutický přístup, který se jeví jako jeden z nejefektivnějších pro trvalé udržení dosažených váhových úbytků. Pomocí nejrůznějších technik učí jak trvale změnit nevhodné stravovací a pohybové návyky, které jsou příčinou nadbytečných kil, a jak si najít motivaci a vůli k udržení nových návyků.