Ochrana osobních údajů (GDPR)

  1. Správce ochrany osobních údajů: Mgr. Marika Králíková, se sídlem Sedláčkova 12, Brno 628 00. IČ 88689573 (kontaktní údaje: tel. +420 737482824 nebo e-mail: jakoproutek@jakoproutek.cz. Provozuji webovou stánku https://jakoproutek.cz/ a výživovou poradnu JakoProutek se sídlem Křenová 186/60, Brno 602 00.
  2. Shromažďované osobní údaje: Shromažďuji pouze osobní údaje nutné pro poskytování služeb nutričního poradenství a vedení účetnictví. Jsou to tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje, věk, pohlaví, tělesná výška, tělesná hmotnost, obvod pasu, procento tělesného tuku, procento tělesné vody, procento svalové hmoty.
  3. Způsob zabezpečení a ochrana osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávám pomocí moderních technologií, příp. v písemné podobě. Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře, přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. K vašim údajům mám přístup pouze já a údaje v žádném případě nemám v úmyslu je předávat žádným třetím osobám ani organizacím.
  4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních důvodů: Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mě jako správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování a rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR