Podmínky spolupráce

1.Jaké služby můžete v poradně očekávat?

Provádím zhodnocení vašeho dosavadního způsobu stravovacích a pohybových návyků. Navrhuji optimální postup při změně vašich stravovacích a pohybových návyků s ohledem na vaše individuální potřeby a případná zdravotní a dietní omezení. Podporuji a motivuji vás v průběhu změny životosprávy a sleduji vaše pokroky v dodržování nových stravovacích a pohybových návyků. Na každé konzultaci se provádí analýza složení těla na bioimpedanční váze.

 

2. Jak za služby zaplatit?

Ceny za konkrétní služby jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách https://jakoproutek.cz/. Cena za vybranou službu se hradí formou převodu na bankovní účet na základě faktury zaslané na váš e-mail, nejčastěji po první úvodní konzultaci.

 

3. Jak se domlouvají termíny a nahrazují konzultace?

Konzultace je možné domlouvat telefonicky nebo e-mailem. Takto domluvený termín je pro obě strany závazný. Jednotlivé konzultace z balíčku je možné absolvovat s týdenním intervalem či podle vašich individuálních potřeb. Nemůžete-li se dostavit na předem domluvenou konzultaci, je nutné mě o tom informovat telefonicky nebo e-mailem nejpozději 4 hodiny před naplánovaným termínem schůzky, jinak konzultace propadá bez náhrady. V případě včasné omluvy domluvíme náhradní termín konzultace podle vašich možností.

 

4. K čemu se zavazuji já, jako poradce?

Během konzultací poskytuji pouze informace, které jsou v souladu s aktuálními vědeckými poznatky o výživě a doporučeními respektovaných odborných společností a organizací v oblasti výživy. Při své poradenské činnosti dodržuji kodex společnosti STOB s.r.o. (jako vyškolený lektor spol. STOB). Klientům neprodávám ani nenabízím žádné potravinové doplňky.

 

5. K čemu se zavazujete vy, jako klient?

Berete na vědomí, že všechna poskytovaná doporučení v rámci konzultací mají pouze informativní charakter a v žádném případě neslouží jako náhrada za radu a péči ošetřujícího lékaře. Dále berete na vědomí, že pro úspěšné dosažení vašich cílů v oblasti změny životosprávy a redukce váhy je nutná naše vzájemná spolupráce a součinnost a uplatňování poskytovaných doporučení v praxi.