Nejezte, když nemáte hlad

Problém obezity a nadváhy často nevyřešíte jenom tím, že si pečlivě nastudujete, kolik jíst, co jíst a jak často jíst. Úspěšnost vašeho snažení závisí také na tom, jak se vám daří odolávat úskalím a zátěžovým zkouškám běžného života.

Řešte problémy hlavou, a ne jídlem

Vaši schopnost dodržovat nově nastavený režim ovlivňuje zejména okolní všudypřítomné „obezitogenní“ prostředí se snadno dostupnými energeticky bohatými potravinami, navíc vizuálně i chuťově atraktivními, a s nízkými nároky na fyzickou aktivitu. Často bývá problémem také uspokojování tzv. „emočního hladu“, kdy se lidé pomocí jídla vyrovnávají s nejrůznějším zátěžovými situacemi.

Důležité je proto uvědomit si situace při nichž jíte, aniž byste skutečně pociťovali hlad. Nenechat se ovládat okolními vlivy. Řešit problémy hlavou, a ne jídlem. Občasné vybočení z plánu, když neodoláte lákavému pokušení, však není žádná tragédie, pokud se ovšem co nejdříve opět vrátíte k původnímu režimu.

Nemusíte být hned dokonalí

Není nutné být ihned stoprocentně dokonalý. Pro úspěšné dodržování nově nastaveného režimu je rozumné dávat si jen takové cíle, které je možné zvládnout a jejichž dodržování pro vás nebude nepřekonatelnou překážkou. Trénování nového návyku je dobré si rozdělit na dílčí kroky, které budete plnit postupně, až dospějete k vytouženému cíli.

Pokud se vám zdají vaše pokroky příliš pomalé, vždy si uvědomte, jak dlouho trvalo, než jste dospěli k vaší současné váze, její snižování tak pravděpodobně nemůže být záležitostí několika málo týdnů.

Požádejte o pomoc své nejbližší

Na snahy o redukci váhy a udržení váhových úbytků nemáte vliv jenom vy sami, ale také lidé ve vaše nejbližším okolí. Nezdráhejte se požádat je, ať vám usnadňují dodržování správných návyků a nenarušují jejich osvojování.  Ideální je, pokud se do nového režimu zapojí celá rodina. Důležitá je ale i psychická podpora nejbližších, kteří vás pochválí za vaše pokroky a pomohou vám v krizi.

Picture of Mgr. Marika Králíková

Mgr. Marika Králíková

Jsem vysokoškolsky vzdělaný odborník na výživu majitelka výživové poradny JakoProutek. Vystudovala jsem obor Výživa člověka na Lékařské fakultě MU Brno. Absolvovala jsem školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity společnosti STOB.

Picture of Mgr. Marika Králíková

Mgr. Marika Králíková

Jsem vysokoškolsky vzdělaný odborník na výživu majitelka výživové poradny JakoProutek. Vystudovala jsem obor Výživa člověka na Lékařské fakultě MU Brno. Absolvovala jsem školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity společnosti STOB.