V hlavní roli inzulin

Inzulin je důležitý hormon, který v našem těle řídí životně důležité procesy. Ukazuje se, že je to právě inzulin, jehož narušené fungování je nejen častým důsledkem obezity, ale hraje také významnou roli při jejím rozvoji a následných komplikacích.

Co je to inzulin

Inzulin je hormon, který vylučuje slinivka břišní. Je do krve vyplavován vždy, když sníme nějaké jídlo s obsahem sacharidů. Sacharidy se ve střevě rozloží až na jednoduchý cukr – glukózu, která se přes střevní stěnu dostává do krevního oběhu. Inzulin pak umožňuje přesun glukózy z krve do buněk, kde je glukóza spalována a buňky tak získávají energii. Inzulin však ovlivňuje nejen metabolismus sacharidů, ale také tuků a bílkovin.

Inzulinová rezistence

Inzulinová rezistence je stav, při kterém buňky na inzulin správně nereagují, tkáně jsou tzv. rezistentní nebo necitlivé vůči inzulinu. Inzulin nefunguje, jak má, hladina glukózy v krvi po jídle zůstává vysoká. Slinivka se snaží tento stav překonat zvýšenou produkcí inzulinu. Vzniká hyperinzulinémie (vysoká hladina inzulinu v krvi), na kterou však buňky neodpovídají správným způsobem. Popsaný proces se vyvíjí dlouhodobě, u části pacientů s inzulinovou rezistencí se stav dále zhoršuje, až dospěje do cukrovky 2. typu. Slinivka může navíc postupně přestat zvládat nadměrnou produkci inzulinu a může dojít k poškození jejích buněk. To vede ke snížení produkce inzulinu, následné nízké množství inzulinu v krvi a současná necitlivost tkání k inzulinu způsobí prudký růst hladiny cukru v krvi.

Obezita příčinou i následkem inzulinové rezistence

Jednou z hlavních příčin inzulinové rezistence a jejích dalších negativních důsledků je právě obezita. Naopak obézní lidé se těžko zbavují tukových zásob právě kvůli přítomnosti inzulinové rezistence. Při vysoké hladině inzulinu v krvi totiž dochází k posílení jeho dalších účinků, mezi něž patří potlačené odbourávání tuků a podpora jejich ukládání nebo zvyšování krevního tlaku.

Jak zvýšit citlivost tkání na inzulin

Je to jednoduché, citlivost tkání na inzulin lze velmi účinně zvýšit změnou životního stylu, který zahrnuje zejména pravidelný pohyb, omezení konzumace sacharidů a jednoduchých cukrů a redukci nadměrné hmotnosti.

Picture of Mgr. Marika Králíková

Mgr. Marika Králíková

Jsem vysokoškolsky vzdělaný odborník na výživu majitelka výživové poradny JakoProutek. Vystudovala jsem obor Výživa člověka na Lékařské fakultě MU Brno. Absolvovala jsem školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity společnosti STOB.

Picture of Mgr. Marika Králíková

Mgr. Marika Králíková

Jsem vysokoškolsky vzdělaný odborník na výživu majitelka výživové poradny JakoProutek. Vystudovala jsem obor Výživa člověka na Lékařské fakultě MU Brno. Absolvovala jsem školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity společnosti STOB.