Obezita a metabolický syndrom

Obezita, tedy přesně nadměrné množství tukové tkáně v těle, rozhodně není pouze estetickým hendikepem, jak se může na první pohled zdát. Obezita s sebou přináší významná zdravotní rizika a její souvislost s mnoha chorobami již byla vědecky prokázána. Zásadní je zejména spojení se skupinou metabolických poruch, které odborníci shrnují pod společný název metabolický syndrom.

Dobrou zprávou je, že už 5% až 10% snížení hmotnosti obvykle znamená výrazné snížení těchto zdravotních rizik.

Co je to metabolický syndrom

Metabolický syndrom představuje souhrn některých nemocí a rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vedou k řadě chronických onemocnění. Obezita je považována za jednu z jeho základních složek. Abychom mohli hovořit o metabolickém syndromu, musí být přítomny alespoň 3 z celkových 5 složek metabolického syndromu, což jsou:

  • abdominální obezita (hromadění tuku v oblasti pasu): obvod pasu u žen větší než 88 cm, u mužů nad 102 cm
  • vysoký krevní tlak (vyšší než 130/85 mmHg)
  • zvýšená koncentrace tuků (triacylglycerolů) v krvi (více než 1,7 mmol/l)
  • snížená hladina HDL cholesterolu (příznivého cholesterolu) v krvi
  • zvýšená hladina glukózy v krvi na lačno (nad 5,6 mmol/l)
Důsledky metabolického syndromu

Pro všechny výše uvedené složky metabolického syndromu platí, že přítomnost jedné z nich zvyšuje riziko toho, že se během pár let objeví další ze seznamu.

Za prvotní příčinu metabolického syndromu se dnes pokládá tzv. inzulinová rezistence (necitlivost tkání k účinkům inzulinu), která způsobuje zvýšení hladiny glukózy v krvi na lačno a může postupně vést až ke vzniku diabetu 2. typu.

Vysoký tlakdiabetes 2. typu a vysoké hladiny krevních tuků pak urychlují proces tzv. aterosklerózy, tedy ukládání látek tukové povahy na stěnách cév. Následně dochází k zužování a poškozování velkých i malých tepen, což může vyvolat poškození prakticky všech orgánů. Typickým důsledkem aterosklerózy je infarkt myokardu a cévní mozková příhod

Picture of Mgr. Marika Králíková

Mgr. Marika Králíková

Jsem vysokoškolsky vzdělaný odborník na výživu majitelka výživové poradny JakoProutek. Vystudovala jsem obor Výživa člověka na Lékařské fakultě MU Brno. Absolvovala jsem školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity společnosti STOB.

Picture of Mgr. Marika Králíková

Mgr. Marika Králíková

Jsem vysokoškolsky vzdělaný odborník na výživu majitelka výživové poradny JakoProutek. Vystudovala jsem obor Výživa člověka na Lékařské fakultě MU Brno. Absolvovala jsem školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity společnosti STOB.